Jak kupować i potwierdzać zamówienie

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zakupów mogą zarówno Kupujący zarejestrowani i posiadający konto w serwisie, a także Kupujący niezarejestrowani.
2. Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 5 sztuk.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
4. Usługa Elektronicznego Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego.
5. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
6. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
7. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
8. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
9. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.
10. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
11. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty email biuro@wirtus.pl lub telefonicznie 22 773 25 35.
13. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Kupującego jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Kupującego, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez email przychodzącą z konta poczty email podanych przy rejestracji.
14. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.
15. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Kupującego.
16. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
17. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
c. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
d. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e. sposób płatności;
f. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
g. informację o prawie do rękojmi;
18. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Kupujący otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
20. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
21. Konsultacje telefoniczne pod numerem telefonu 22 773 25 35 możliwe są w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Tagi